Liczba wizyt: 1555525
  Aktualnie jesteś w: TECHNOLOGIA » ANTYKOROZJA » Doszczelnianie powłok

 Stosowane w zabezpieczeniach antykorozyjnych konstrukcji metalowych farby są to produkty w formie ciekłej lub proszkowej, zawierające spoiwo, pigmenty, wypełniacze, substancje pomocnicze, które kiedy zostaną naniesione na podłoże, tworzą kryjącą (nieprzezroczystą) powłokę o własnościach ochronnych, dekoracyjnych i mającą czasem dodatkowe, specyficzne własności. Lakiery rzadko stosowane w malowaniu konstrukcji metalowych, są podobnymi produktami jak farby, z tym że dają powłoki przezroczyste, gdyż nie zawierają w swoim składzie pigmentów kryjących. Spoiwa farb są otrzymywane przez rozpuszczenie odpowiedniej żywicy w rozpuszczalniku (rozpuszczalnikach). Najczęściej stosuje się żywice alkidowe (ftalowe), epoksydowe, chlorokauczuk itd. Żywica po odparowaniu rozpuszczalników spaja zawarte w farbie pigmenty tworząc film (powłokę) ochronną. Rozpuszczalnik jest cieczą, lotną w warunkach normalnych, w której żywica jest całkowicie rozpuszczalna. Rozcieńczalnik jest cieczą albo mieszaniną cieczy, lotnych w warunkach normalnych, która nie rozpuszcza danej żywicy zastosowanej w farbie,a jedynie może rozcieńczać gotowy roztwór żywicy (farby) w rozpuszczalniku.
Pigmenty są to substancje w postaci bardzo drobnego proszku, praktycznie nierozpuszczalne w spoiwie i dzięki nim powłoka farby ma ochronne i dekoracyjne własności. Pigmenty nadają farbom odpowiedni kolor, krycie i często aktywną ochronę antykorozyjną. Wypełniacze są to substancje w formie drobnego proszku, nierozpuszczalnego w spoiwie, najczęściej barwy białej, lecz mające bardzo słabe krycie. Mają za zadanie stabilizować farby, ulepszać reologię farb, często obniżają cenę farby. Substancje pomocnicze (addytywy) dodawane do farb w bardzo małych ilościach mają za zadanie modyfikować lepkość farb, zapobiegać kożuszeniu, przyspieszać schnięcie, polepszać rozlewność itp. Malowanie farbą powinno zabezpieczać malowane konstrukcje metalowe na wiele lat. Pojedyncza powłoka nie jest w stanie tego zapewnić. W tym celu stosuje się zestawy farb. W skład takiego zestawu wchodzą najczęściej farby gruntowe - antykorozyjne, farby podkładowe (międzywarstwy), nawierzchniowe. W niektórych zestawach może być pomijana międzywarstwa farby podkładowej. Każdy rodzaj farby w zestawie spełnia odpowiednią rolę. Farba gruntowa antykorozyjna musi mieć bardzo dobrą przyczepność do metalowego podłoża, musi mieć działanie antykorozyjne i musi stwarzać warunki do dobrej przyczepności następnej warstwy farby podkładowej. Zwykle farby gruntowe antykorozyjne zawierają pigmenty antykorozyjne takie jak: minia ołowiowa, chromian cynku, fosforan cynku, pył cynkowy. Farba podkładowa musi mieć dobrą przyczepność do warstwy farby gruntowej oraz posiadać dobre własności barierowe, a więc nie przepuszczać par i gazów. Szczególnie wprowadzenie pigmentów o strukturze płatkowej takich jak pasta aluminiowa, błyszcz żelaza, mika zapewnia bardzo dobre własności barierowe. Powłoka farby nawierzchniowej musi mieć walory dekoracyjne (odpowiedni kolor) oraz być odporna na wpływy atmosferyczne, a więc odporna na światło słoneczne, deszcze, zanieczyszczenia atmosferyczne jak pyły i gazy itp. Poza tym musi mieć odpowiednie własności mechaniczne i nie tracić przyczepności do farby podkładowej w zmiennych warunkach atmosferycznych np. przy dużej wilgotności. Fakt, że zestaw antykorozyjny składa się z kilku warstw farby zapewnia lepszą szczelność powłoki, niż miałoby to miejsce np. tylko przy jednej warstwie ale o tej samej grubości powłoki. Przy projektowaniu zestawu antykorozyjnego należy brać pod uwagę typ żywicy oraz rozpuszczalniki (rozcieńczalniki) zastosowane do produkcji farby. Niewłaściwy dobór może spowodować słabą adhezję pomiędzy warstwami lub przeciwnie spowodować nadmierne zmiękczanie powłoki farby wcześniej wymalowanej, co w konsekwencji spowoduje marszczenie lub pęcherzenie tzw. lifting. Zaleca się, aby farby w danym zestawie antykorozyjnym pochodziły od tego samego producenta.