Liczba wizyt: 1559535
  Aktualnie jesteś w: TECHNOLOGIA » ANTYKOROZJA » Natryskiwanie » metody

     Przy zabezpieczeniu antykorozyjnym najcześciej stosowanym systemem natryskiwania jest metoda wykorzystująca łuk elektryczny. Pomiędzy dwiema elektrodami będącymi jednocześnie materiałami powłokowymi wytwarzany jest łuk elektryczny. Elektrodami jest podawany drut, który w momencie styku końcówek nadtapia się a sprężony gaz przenosi roztopione cząstki do powierzchni natryskiwanego detalu. Zaletą metody łukowej jest mała penetracja cieplna powierzchni natryskiwanej. Cząstki materiału, które uległy stopieniu są małe przez co przenoszą mniejsze ilości ciepła wiec powierzchnia przedmiotu nie przekracza temperatury 100°C. (Rys.1)