Liczba wizyt: 1559528
  Aktualnie jesteś w: TECHNOLOGIA » ANTYKOROZJA

     Zabezpieczenie konstrukcji stali przed korozją atmosferyczną i korozją w wodzie odbywa się poprzez naniesienie powłoki ochronnej z cynku, aluminium lub ich stopów metodami płomieniową lub łukową, rys. 1

Rys. 1 Schemat tworzenia się powłoki natryskanej;

                                              1.  lot cząstki w kierunku natryskiwanej powierzchni,

                                              2. rozpłaszczone cząstki metalu i warstewek          

                                                  tlenkowych tworzące natryskaną powłokę

 

     Dodatkowo powłoki zabezpiecza się farbami lub tworzywami sztucznymi co zwiększa ich trwałość do kilkudziesięciu lat. Rodzaj materiału powłoki antykorozyjnej zależy od środowiska pracy: do środowisk o odczynie zasadowym stosuje się powłoki zasadowe, a dla środowisk o odczynie kwaśnym - aluminiowe. Powłoki antykorozyjne natryskiwane są alternatywą dla powłok zanurzeniowych z cynku.