Liczba wizyt: 1555521

Obróbka strumieniowo-ścierna należy do obróbek powierzchniowych, podczas której wprowadzane w ruch (w zależności od typu urządzenia - za pomocą koła rzutowego lub sprężonego powietrza) ziarniste media lub strumień wody kierowane są na obrabianą powierzchnię.

Technologia oczyszczania detali, podzespołów odbywa sie w kabinach gdzie głównym medium jest śrut o różnych średnicach w zależności obrabianego detalu lub ziarenka piasku.  Istnieją dwie metody, gdzie pierwsza polega na tym że detale są układane na rolotoku i wprowadzane do kabiny, gdzie następuje operacja śrutowania lub piaskowania.

Druga metoda  obejmuje podzespoły gdzie wprowadzanie do oczyszczarki odbywa się za pomocą  wózka przemysłowego do kabiny , a oczyszczanie wykonuje pracownik trzymający w ręku dysze.

W wyniku tej obróbki z detalu zostają usunięte wszelkie zanieczyszczenie np. rdza, szlaka po paleniu itp.

Rodzaje ścierniw:

    Ścierniwa metalowe

  •     śruty okrągłe - stosowane do oczyszcania głównie stali zwykłych,
  •     śruty ostrokrawędziowe


      2.    Ścierniwa niemetalowe

  •     piasek kwarcowy,
  •     żużel pomiedziowy,
  •     garnet