Liczba wizyt: 1559527
  Aktualnie jesteś w: TECHNOLOGIA » REGENERACJA

     W wyniku zużycia powierzchnia robocza maszyn i urządzeń pogarszają się ich własności użytkowe. Zużycie może być spowodowane różnymi procesami fizycznymi i chemicznymi, które występują w czasie eksploatacji i mają ścisły związek z warunkami pracy. Procesy zużycia można podzielić na następujące rodzaje:

  • zużycie ścierne - przez rysowanie, bruzdowanie, mikroskrawanie,
  • zużycie adhezyjne - przez utlenianie, scuffing, zużycie zmęczeniowe, łuszczenie, pitting, fretting,
  • zużycie pod wpływem obciążeń udarowych,
  • zużycie pod wpływem wysokich temperatur,
  • zużycie erozyjne,
  • zużycie korozyjne

     Ciągle poszukuje się sposobów zmniejszania zużycia, przy czym duże możliwości wiąże się z technologiami udoskonalającymi warstwę wierzchnią materiałow. Poprzez trwałe naniesienie na na chronioną powierzchnię warstwy materiału zwiększa jego żywotność oraz powoduje, że zmiany właściwości powierzchni maszyn i urządzeń mają charakter skokowy. Poza tym podczas regeneracji można utworzyć warstwę wierzchnią o innych właściwościach niż oprzy oryginalnym producie co powoduje lepsze przystosowanie maszyny lub urządzenia do danego środowiska, w którym pracuje. Regeneracja powierzchni maszyn i urządzeń jest istotna z punktu widzenia ekonomii - zmniejsza koszty eksploatacji maszyn i urządzeń, gdyż pozwala zaoszczędzić środki, które musiałyby być wydatkowane na zakup nowych elementów. Kolejną zaletą a także ważną rolą regeneracji jest jej wkład w ochronę środowiska naturalnego. Mianowicie, regeneracja eliminuje problem powstawania dużych ilości materiałów odpadowych bowiem jej istotą jest umożliwienie ponownego używania tych samych elementów maszyn a nie ich wyrzucanie po zakupie nowych.